Mäki-Pohdon Ratsastuskenttä

KENTTÄ ON KÄYTTÖVALMIS!
Tervetuloa ratsastamaan!

Luethan säännöt yms ennen käyttöä!

Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry on vuokrannut Seinäjoen Kaapungilta 60x100m kokoisen hiekkapohjaisen ratsastuskentän Ylistaron Mäki-Pohdosta.

Kenttä on huhtikuusta 2021 Myran hallinnassa aina vähintään kymmenen vuotta eteenpin.

Ratsastusseura on hakenut kentän kunnostukseen hankerahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja kentän kunnostustyöt aloitetaan heinäkuussa 2021.

Hankeaika: 1.5.2021-31.10.2022

Hankkeen julkinen kuvaus:
Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat on ratsastusseura, joka toimii Mäki-Pohdon ravi-ja ratsastuskeskuksen alueella Seinäjoen Ylistarossa.

Seuramme on vuokrannut Seinäjoen kaupungilta 60x100m suuruisen hiekkapohjaisen
ratsastuskentän sekä tuomarintorinirakennuksen.
Kentän kunto on tällä hetkellä todella huono, eikä se sovellu enää siihen tarkoitukseen, mihin se on
aikoinaan rakennettu. Hankkeen myötä kenttä peruskorjataan arvoiseensa kuntoon ja kentän vieressä oleva tuomarintornirakennus kunnostetaan vastaamaan nykyaikaa niin turvallisuuden kuin kuntonsa mukaisesti. Hankkeessa myös koko alue/kentän ympäristö siistitään houkuttelevaksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti: 152 860,56€

Talkootunteja hankkeessa: 2190h
Eli jokaiselle varmasti löytyy tekemistä!
Talkoissa mm. alueen siistimistä, istutusalueiden siistiminen, aitojen korjausta (niin väliaita, laskuojan aita kuin kentän rauta-aita), penkkien ja katsomon kunnostusta, tuomarin tornin kunnostus lähes uudeksi sekä lantalan pohjien teko.
________________________________________________________________________________________________________

Kentän kunnostus
Kentän kunnostus alkaa heinäkuussa 2021. Urakoitsijana toimii MTY Kiikka.
Kenttä on pois ratsastuskäytöstä n. 2-3 viikkoa.

Kentästä poistettava maa-aines annetaan lahjoituksena alueen talleille. Kauempaakin saa maa-ainetta kysellä, haku toimii siten, että jokainen sitoutuu laittamaan nimensä seuran talkoolistaan.
Maa-aineksen saannissa etusijalla traktorin ja peräkärryn omaavat, jotka samalla tekevät seuralle talkootöitä.

Jos olet kiinnostunut maa-aineksen saannista, ota yhteyttä Maijaan 040 8221184.

________________________________________________________________________________________________________
Kentän tulevat säännöt kunnostuksen jälkeen

Jotta kenttä saadaan pidettyä hyvässä kunnossa hankkeen jälkeen tulee siihen hieman muutoksia.

Uudet säännöt, jotka koskevat kaikkia, tasapuolisesti!


* Suurimpana uudistuksina on pieni käyttömaksu kaikille. Tulossa niin kausi kuin kertamaksuvaihtoehtoja, ryhmä- ja yksärivarauksia, monen tunnin ajaksi tai vain puoleksi tunniksi.

* Käyttömaksu on seuran jäsenille edullisempi.

* Tulossa ratsastaja ja hevoskohtainen maksu, jonka voi valita vain Myralainen.

* Yrittäjille eri maksut kuin yksityiskäyttäjille.

* Toinen suuri muutos on lantala. Kentän viereen tulee pressullinen kontti, johon kaikki ratsastajat/hevosten omistajat kuljettavat kaiken lannan, jota hevonen on ratsastuksen aikana päästänyt.
Siivoamattomista lannoista tulee rikemaksu.

* Kentälle tulee tallentava videovalvonta yleisten sääntöjen noudattamisen takaamiseksi.

_______________________________________________________________________________________________________
Kentän käyttö:

* Kentälle tullaan tekemään päivittäin sellainen aika, jolloin vähintään jompikumpi puolista pidetään kaikille vapaassa käytössä.

* Kenttä jaetaan edelleen kahteen osaan. Koulupuoli 20x60m ja estepuoli 80x60. Koulupuolelle
hankitaan pitkänradan kirjaimet.

* Varauskalenteri ainakin nyt aluksi vielä sama, eli www.myra.fi/kenttavaraukset

* Varauksia tehdään korkeintaan 2 kuukautta eteenpäin. Ja varaukset täytyy maksaa varausvaiheessa.

* Seuran järjestämät kilpailut ja valmennukset on etulyöntiasemassa

* Kenttävuorojen hakuvaiheessa yhtäaikaiset varaukset ratkaistaan arvalla, samojen varaajien yhtäaikaisuuden jatkuessa vuorotellen

* Kentän varaaja sitoutuu noudattamaan kentän sääntöjä. Sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa käyttökieltoon.

* Huomattavat urat ja kuopat siistitään ratsastuksen jälkeen

* Puomit nostetaan kannattimelle vähintään toisesta päästä.

* Estepuolen kenttävarauksissa puomien nosto on kentän varaajan vastuulla/varaaja sopii asiasta valmentajan tai jonkun muun paikalla olijan kanssa kuka vastaa. Seuralle kuitenkin varaaja.

* Rikemaksu sääntöjen rikkomisesta on 50 €.

* Ainoastaan valmennus ja tuntivaraukset tehdään nettisivujen kautta, normaali ratsastus kenttämaksun maksun jälkeen suoritetaan ilman erillisiä varauksia.

* Maksut maksetaan seuran tilille aina ennen käyttöä

* Kausimaksu oikeuttaa kentän käyttöön silloin, kun sitä ei ole erikseen varattu muuhun käyttöön.

* Kausimaksu käy myös valmennuksien kenttämaksuna, poislukien yksityisvaraus.

* Kentällä ei ole tulevaisuudessakaan talvikunnossapitoa. Kentällä saa silti ratsastaa, omalla vastuulla. Seura ei ole vastuussa, jos jotain sattuu.

* Kentän käyttömaksuista tuleva ”tulo” käytetään kentän kunnostukseen ja välineistön ylläpitoon ja uusimiseen.

_______________________________________________________________________________________________________

Ilman teidän jokaisen arvokasta panostanne emme saa näin mittavaa hanketta valmiiksi!

Toivomme, että jokainen harrastaja, joka kenttää käyttää ymmärtää, miksi olemme näin
mittavaan hankkeeseen lähtenyt.

Hanke ei ole vain meitä hallituksen jäseniä tai alueen yrittäjiä varten vaan KAIKKIA harrastajia varten.


________________________________________________________________________________________________________