Jäsentietojen käsittely Mäki-Pohdon Yksityisratsastajissa ja Suomen Ratsastajainliitossa

Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat on Suomen Ratsastajainliiton

(SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.


Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.


Mäki-Pohdon Yksityisratsastajissa käsittelystä vastaa: Emma Alkio, alkemmc45(a)me.com.


SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala(a)ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 HelsinkiMäki-Pohdon Yksityisratsastajat kerää jäseneksi liityttäessä nimen ja osoitteen. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron.Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat on lakisääteisesti velvoitettu
pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka.
Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy
Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen
sisältyvä

Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja

osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden

voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä. Seurajäsenyys on edellytys

osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä

muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä

SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle

yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan

kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja

SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole

oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:


1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot.
Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee,
että hänen oikeuksiaan on loukattu.