Mäki-Pohdon ratsastuskentän säännöt:

(Säännöt voimassa 8/2021 alkaen)

- Kentän käyttö on maksullista. Mahdollisuus ostaa vuosi tai kertamaksuja.

- Maksut tulee hoitaa maksu pois alta aina ennen ratsastusta.
(Hinnat esillä "Kentän hinnasto" kohdassa)

- Ratsastuksen jälkeen hevosenlannat siivotaan kottikärryihin, jotka tyhjätään siirtolavalle, aina. Tämä siksi, ettei kakat jää seuraavalle tyhjättäväksi.
Tyhjäys aina niin siirtolavan perälle kuin saa.


- Huomattavat kuopat siistitään ratsastuksen/juoksutuksen jälkeen.

- Urien tekoa pyritään välttämään.

- Irtojuoksutus on kielletty. Normaali juoksutus on sallittua, mikäli muille käyttäjille sopii.

- Puomit nostetaan aina kannattimille käytön jälkeen!

- Kentällä käytössä rikemaksu sääntöjen rikkomisesta. Rikemaksun suuruus on 50 €.


- Tuomarintornin seinällä on postilaatikko (oven vieressä), johon merkitään jokaisen ratsastuskerran yhteydessä kentän käyttö (Oma nimi).

- Kentällä ei ole talvikunnossapitoa.

- Kenttää on mahdollista varata valmennus/tuntikäyttöön.
(Varaamisesta lisää tietoa Kenttävaraus-kohdassa)

- Kentän varaaja on vastuussa kentän sääntöjen noudattamisesta.